Nhà vườn khánh võ

Tag Archives: kích Cây Cherry Brazil ra trái

4 bước kích Cây Cherry Brazil ra trái trái mùa

Cay-Cherry-Brazil

4 bước kích Cây Cherry Brazil ra trái trái mùa. Mùa chính của Cây Cherry Brazil là khoảng tháng 3 và tháng 11. 1. Thời điểm thích hợp: Có thể kích ra hoa trái mùa đối với các Cây Cherry Brazil từ 02 năm tuổi trở lên, cây khỏe, cách thời điểm ra hoa, thu…