4 bước kích Cây Cherry Brazil ra trái trái mùa

Cay-Cherry-Brazil

4 bước kích Cây Cherry Brazil ra trái trái mùa. Mùa chính của Cây Cherry Brazil là khoảng tháng 3 và tháng 11.

1. Thời điểm thích hợp:
Có thể kích ra hoa trái mùa đối với các Cây Cherry Brazil từ 02 năm tuổi trở lên, cây khỏe, cách thời điểm ra hoa, thu hoạch trái đợt trước 04 tháng để cây phục hồi. Nếu trên cây có nhiều đọt non thì không kích trái. Khi đọt non chuyển sang bánh tẻ ít nhất 70% mới được kích trái.
2. Cắt nước:
Cắt nước khoảng 12-14 ngày: không tưới nước cho cây khô lá hoàn toàn, sau đó tưới nước thật mạnh, tưới thật đẫm nước.
3. Lặt lá:
Lặt hết lá già và lá bánh tẻ chỉ chừa lại búp đọt non.
Lặt lá xong phải để cây (đối với cây trồng chậu) ở nơi có nắng trực diện, đủ nắng để cây có điều kiện phát mầm nhiều. Vừa lặt lá xong thì bón phân bò, gà, trùn quế hoặc bánh dầu để cây đủ dinh dưỡng giữ hoa giữ trái. Sau 02 tuần cây bắt đầu ra chồi, đơm hoa.
 4. Tưới nước:
 Trong giai đoạn cây ra hoa: Cây đặt tại nơi thoáng mát, đầy đủ ánh nắng (đối với cây trồng chậu). Tưới ít nước (3-5 ngày tưới 1 lần, khô đất mới tưới) và tuyệt đối không bón phân, xịt thuốc sẽ làm rụng hoa, không đậu trái hoặc đậu trái mà bị rụng trái non.
Cây Cherry Brazil có nguồn gốc từ đất nước Brazil nơi có khi hậu tương đồng với khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam, nên một số nơi còn gọi là Cherry nhiệt đới. Ở Miền Bắc vào mùa đông, cây gần như ngừng sinh trưởng nhưng cây vẫn sống, sang mùa xuân cây phát triển rất mạnh và ra trái. Cây ra trái sau 02 năm nếu trồng từ hạt. Cây sinh trưởng tốt ở những nơi đất đỏ, đất thịt, đất cát. Đất phèn, mặn cây vẫn phát triển (xử lý đất trước khi trồng). Cây chịu hạn rất tốt. Cây trồng chậu hay ngoài đất vườn đều được.