Chính sách Quyền riêng tư cho Website www.nhavuonkhanhvo.vn
Ngày áp dụng: [01/01/2019]
Tổng quan
Chính sách Quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website bán hàng trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Thông tin cá nhân thu thập
Khi bạn sử dụng website bán hàng trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau đây:
a. Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và số điện thoại. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác định và liên lạc với bạn, xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng.
b. Thông tin thanh toán: Khi bạn thực hiện thanh toán trên website của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin thanh toán như thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý thanh toán cho đơn hàng của bạn và đảm bảo tính bảo mật của giao dịch.
c. Thông tin địa chỉ IP: Chúng tôi có thể thu thập thông tin địa chỉ IP của bạn khi bạn truy cập vào website của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi phân tích và cải thiện trải nghiệm người dùng và bảo vệ chống lại các hoạt động gian lận hoặc đe dọa.
Sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ bạn để:
a. Xác định và xử lý đơn hàng của bạn và cung cấp dịch vụ sau bán hàng liên quan.
b. Liên hệ với bạn để cung cấp thông tin về đơn hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc yêu cầu.
c. Cung cấp hỗ trợ khách hàng và giải quyết các vấn đề, khiếu nại liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi.
d. Cung cấp thông tin về sản phẩm, khuyến mãi hoặc sự kiện mới qua email hoặc tin nhắn, nếu bạn đồng ý nhận thông tin này.
e. Nâng cao trải nghiệm người dùng và cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ thông tin cá nhân
Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau đây:
a. Đối tác liên kết: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác liên kết để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến đơn hàng của bạn.
b. Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ hoạt động của chúng tôi, ví dụ như xử lý thanh toán, gửi email, quản lý dữ liệu và phân tích trang web. Chúng tôi đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ này tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
c. Các cơ quan chính phủ hoặc pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu yêu cầu bởi pháp luật hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc ngăn ngừa hoạt động bất hợp pháp.
Bảo mật thông tin cá nhân
Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Chúng tôi đảm bảo rằng chỉ những người có nhu cầu công việc cần truy cập thông tin cá nhân và họ sẽ tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Quyền lựa chọn và truy cập thông tin cá nhân
Bạn có quyền lựa chọn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình, bạn có thể từ chối hoặc không cung cấp thông tin đó. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn.
Bạn cũng có quyền truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xoá thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp ở cuối chính sách này để thực hiện yêu cầu của bạn.
Thay đổi chính sách
Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua email. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét định kỳ chính sách này để cập nhật với bất kỳ thay đổi nào.
Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
– Địa chỉ liên hệ: 15 Song Hành, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
– Số điện thoại liên hệ: 096 234 7777
– Địa chỉ email liên hệ: [email protected]
Chúng tôi cám ơn sự tin tưởng và sử dụng dịch vụ của bạn.